петак, 9. октобар 2009.

u osam...

U osam sam se promeškoljila i nastavila da spavam.
U osam sam spustila roletne. I kapke.
U osam je bilo jutro.
U osam nisam ustala, već sam se pokrila preko glave.
U osam nisam tu.
Ni danas ni nikad.

1 коментар: